Pentru politica Cookie, accesați pagina Politica Cookie.

DATE JURIDICE
Denumirea Juridică: ACCEMOB CORPORATION SRL
CUI: 39211755
Număr Registru Comerțului J22/974/2018
Adresa: str. Bucium 19, Iași, România 700153

Pentru a preîntâmpina orice problemă ulterioară vă rugăm să citiți termenii şi condiţiile de accesare a site-ului accemob.ro şi de plasare a comenzilor.

1. Drepturi de autor

Toate materialele postate pe acest site (imagini, texte, logo, elemente grafice) sunt proprietatea ACCEMOB CORPORATION S.R.L. şi / sau a producătorilor / furnizorilor săi şi sunt protejate de legea pentru protecția drepturilor de autor (Legea nr 8/1996), fiind interzisă reproducerea sau utilizarea lor fără acordul scris al proprietarului.

Extras din Legea 8/1996

“Art. 1. (1) Dreptul de autor asupra unei opere literare, artistice sau științifice, precum și asupra altor opere de creație intelectuală este recunoscut și garantat în condițiile prezentei legi. Acest drept este legat de persoana autorului și comportă atribute de ordin moral și patrimonial.

(2) Opera de creație intelectuală este recunoscută și protejată, independent de aducerea la cunoștință publică, prin simplul fapt al realizării ei, chiar neterminată.

Art. 7. Constituie obiect al dreptului de autor operele originale de creație intelectuală în domeniul literar, artistic sau științific, oricare ar fi modalitatea de creație, modul sau forma de exprimare și independent de valoarea și destinația lor.”

Orice abuz va fi adus la cunoștința autorităților, inclusiv raportare către Google pentru “duplicate content”.

2. Securitatea datelor personale

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, ACCEMOB CORPORATION S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați.

Scopul colectării datelor este: furnizarea serviciilor şi produselor conform ofertei curente, emiterea facturilor în numele clienţilor şi conform comenzilor acestora şi promovarea produselor prin acţiuni specifice de marketing (mail, newsletter, telefonic).

Dacă doriți să fiți clientul nostru, atunci este necesar să ne furnizați datele corecte pentru a putea identifica destinatarul produselor furnizate şi pentru emiterea facturilor pe numele dvs. (în calitate de client).

Refuzul determină imposibilitatea furnizării produselor comandate. Vă asigurăm că toate informaţiile înregistrate în sistemul nostru vor fi prelucrate doar în scopurile menționate mai sus.

Orice persoană are dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără nici o justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei.

Totodată, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitati ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la contact@accemob.ro sau în scris la adresa:

În atenția: ACCEMOB CORPORATION S.R.L., MUN. IAȘI, STRADA BUCIUM NR.19, IAȘI 700153

3. Conținut site

Fotografiile prezentate pe site au caracter informativ şi nu constituie obligativitate contractuală, putând exista diferenţe faţă de produsul real. ACCEMOB CORPORATION S.R.L. îşi declină răspunderea pentru orice defecţiuni tehnice sau erori de orice natură în prezentarea informaţiilor de pe site şi pentru orice posibile daune aduse utilizatorului ce ar putea decurge din aceasta.

ACCEMOB CORPORATION S.R.L. îşi declină responsabilitatea pentru conţinutul site-urilor la care ajung utilizatorii prin link-uri de pe site-ul accemob.ro. Proprietarii acestor site-uri deţin exclusiv şi integral răspunderea pentru informaţiile furnizate.

4. Soluționarea litigiilor

Orice neînţelegere apărută între ACCEMOB CORPORATION S.R.L. şi clienţii accemob.ro va fi soluţionată pe cale amiabilă, în caz contrar apelându-se la instanţele române de judecată, din raza județului Iași.

Prin înscrierea pe site-ul accemob.ro vă exprimaţi fără echivoc acordul faţă de termenii şi condiţiile prezentate mai sus, fapt ce are valoare contractuală. Respectivul contract intră în vigoare la confirmarea comenzii de către ACCEMOB CORPORATION S.R.L. (telefonic sau prin email).